AMS : Software Development Department
1. POS - Point of Sale - Rekod semua transaksi jualan anda dengan sistem barkod  ini.

2. Data Klinik Management - Menguruskan data pesakit untuk klinik perubatan secara offline atau online. 'Paperless Clinic'

*** Tunggu maklumat lanjut ***

 

 

Kami juga bersedia untuk membangunkan perisian komputer untuk kesesuaian kegunaan anda. Sila hubungi kami ;
AMS Hotline : 03-8733 0116
Email : amscomputer@time.net.my
HP : 012-332 3272