Anda boleh mengiklankan barangan berkaitan komputer untuk di jual di sini.
Contoh seperti Komputer (CPU), monitor, printer, scanner, speaker dll.

Anda juga boleh membuat permintaan keperluan anda.
Seperti "Anda memerlukan komputer Laptop secondhand berharga RM1,000 shj"
Jika ada pengunjung yang bersedia menjual kepada anda,
beliau akan terus menghubungi anda.

Klik sini untuk mengiklan... Classified Ads from Bravenet